Hỗ trợ: 0783.474.686 -

Công văn V/v phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
   

 

 

Số:   3038/BGDĐT-GDCTHSSV

V/v phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ

học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Hà Nội, ngày  06  tháng  9   năm 2021

 

 

Kính gửi:

 

  

   - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;                  

- Các Đại học, Học viện; Trường Đại học, Trường Cao đẳng

sư phạm                 

                     

       

Thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sự đồng hành của Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 (gọi tắt là Cuộc thi).

Cuộc thi năm nay chính thức diễn ra từ ngày 10/9/2021 đến ngày 28/11/2021. Đây là dịp để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước hiểu biết sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu những giá trị trong Di chúc của Người, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của đất nước, chủ quyền quốc gia về biển, đảo Việt Nam, từ đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Thông qua tổ chức Cuộc thi góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với ý nghĩa đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi

- Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).

- Bảng B: Dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

- Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên (không thuộc đối tượng của Bảng A và Bảng B, dưới 35 tuổi).

2. Cách thức đăng ký, hình thức thi

- Hình thức thi: Thi trực tuyến toàn bộ các vòng của cuộc thi (từ vòng loại đến vòng chung kết).

- Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn, thi thử từ 09h00 ngày 23/8/2021. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

- Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi.

- Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn, http://www.doanthanhnien.vn, http://www.gdtd.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.

3. Thời gian thi: từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 28/11/2021

3.1. Vòng loại: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021.

- Tuần 1: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 19/9/2021.

- Tuần 2: Từ 09h00 ngày 27/9/2021 đến 22h00 ngày 03/10/2021.

- Tuần 3: Từ 09h00 ngày 11/10/2021 đến 22h00 ngày 17/10/2021.

- Tuần 4: Từ 09h00 ngày 25/10/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021.

Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt giải tuần (có 10 thí sinh/bảng/tuần), vào 09h00 ngày thứ Sáu của tuần kế tiếp.

- Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi, vào  09h00 ngày 05/11/2021.

3.2. Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 08/11/2021 đến 22h00 ngày 14/11/2021.

- Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết toàn quốc của Cuộc thi vào 09h00 ngày 19/11/2021.

3.3. Vòng Chung kết: Từ 9h00 đến 22h00 ngày 28/11/2021.

- Công bố kết quả xét các giải cá nhân của các bảng thi vào 09h00 ngày 30/11/2021.

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các sở GD&ĐT, các cơ sở đào tạo bám sát và triển khai Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày 5/4/2021 về Ban hành Thể lệ Cuộc thi, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi số 336/KH-BGDĐT ngày 5/4/2021; phát động đến cán bộ, nhà giáo, các em học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Theo đó, những cách làm hay, sáng tạo từ phía các nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo, cơ sở Đoàn sẽ góp phần đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức phát động, tuyên truyền để tạo môi trường, động lực cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia, tìm hiểu và dự thi. Các nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo phân công cán bộ đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi theo dõi, cập nhật thống kê số liệu thí sinh của đơn vị tham dự thi.

Thông tin chi tiết để nhận hỗ trợ kỹ thuật (tên đăng nhập, mật khẩu truy cập trên hệ thống, cập nhật thống kê số liệu), đề nghị liên hệ đường dây nóng: 0967345456, email: hocvalamtheobac@egroup.vn hoặc đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 083.748.5979, email: nxha@moet.gov.vn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Tuyên giáo TW     (để b/cáo);

- Bộ trưởng 

- Các Thứ trưởng (để ph/h chỉ đạo);                                

- TW Đoàn TNCS HCM 

- Cty CPTĐGD Egroup      (để ph/hợp);            

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.    

 

                 

                 KT. BỘ TRƯỞNG

                  THỨ TRƯỞNG

 

 

 

         (đã ký)                     

 

 

                  Ngô Thị Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

1969451

Thí sinh đăng ký

Hotline: 0783.474.686 -