Hỗ trợ: 0967345456 -

[THÔNG BÁO SỐ 05] Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng Bán kết Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 

 

THÔNG BÁO SỐ 5

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự

Vòng Bán kết Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo

tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

 

 
   

 

                                              

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng Bán kết Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

  1. Danh sách thí sinh (tại file đính kèm).

2. Thời gian thi Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 09/11/2020 đến 22h00 ngày 15/11/2020 tại địa chỉ: http://hocvalamtheobac.vn

3. Đề nghị các thí sính có tên trong danh sách tiếp tục vào tham dự thi.

4. Đề nghị các Sở Giáo dục & Đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, các trường phổ thông rà soát danh sách thí sinh của trường/đơn vị mình, thông báo trực tiếp tới học sinh, sinh viên, đoàn viên, cán bộ, giáo viên có tên trong danh sách để tham dự Vòng thi Bán kết đúng thời gian qui định và bổ sung thí sinh đảm bảo mỗi trường 03 thí sinh dự thi.

5. Các nhà trường, cơ sở giáo dục cần hỗ trợ bổ sung danh sách thí sinh dự thi Vòng bán kết, đề nghị gửi thư điện tử trực tiếp theo địa chỉ: hocvalamtheobac@egroup.vn.

- Nội dung ghi rõ: Đề nghị bổ sung danh sách thí sinh dự thi Vòng bán kết.

-  Chức vụ, đơn vị, số điện thoại di động của người gửi, để Ban Tổ chức thuận tiện liên hệ khi cần xác minh thông tin thí sinh.

- Đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật: 0967345456;

- Email: hocvalamtheobac@egroup.vn;

Hoặc thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, đ/c Nguyễn Xuân Hà, ĐT: 083.748.5979; Email: nxha@moet.gov.vn (chỉ hỗ trợ công tác tổ chức – không hỗ trợ kỹ thuật thí sinh dự thi)

Xem và Tải về DS thí sinh Bảng A TẠI ĐÂY

Xem và Tải về DS thí sinh Bảng B TẠI ĐÂY

Xem và Tải về DS thí sinh Bảng C TẠI ĐÂY ;

Xem DS bổ sung thí sinh TẠI ĐÂY

Xem DS bổ sung thí sinh cập nhật ngày 12/11/2020 TẠI ĐÂY

 
10713

Thí sinh đăng ký

Hotline: 0967345456 -