Hỗ trợ: 0967345456 -

THÔNG BÁO TỪ BAN TỔ CHỨC V/V ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN


- Tất cả các thí sinh đã đăng ký tài khoản của cuộc thi những năm trước có thể tiếp tục sử dụng tài khoản đó để đăng nhập cho cuộc thi năm nay


- Đối với những thí sinh bảng A và B:
+ Nếu thí sinh đăng ký tài khoản thi trước và trong đợt 1 (từ 10h00 ngày 05/6/2019 đến 22h00 ngà 31/7/2019): Thí sinh dùng thông tin năm học 2018-2019 để đăng ký tham gia cuộc thi. 
+Nếu thí sinh đăng ký tài khoản thi từ đợt 2 trở đi (từ ngày 05/8/2019 đến 06/10/2019): Thí sinh dùng thông tin năm học mới 2019-2020 để đăng ký tham gia cuộc thi.


Lưu ý: 
***Thông tin thí sinh chỉ được đăng ký 1 lần duy nhất và không chỉnh sửa. Thí sinh đăng ký sai thông tin sẽ không được BTC công nhận kết quả thi.
***Nếu BTC có liên hệ để xác minh thông tin trao giải, vui lòng trình bày rõ thời gian đăng ký thông tin để BTC lưu ý và công nhận thông tin thí sinh.

Trân trọng thông báo!

434692

Thí sinh đăng ký

Hotline: 0967345456 -