Hỗ trợ:

Điều khoản điều kiện tham gia vào website: https://hocvalamtheobac.vn

 

1. Điều khoản chung

1.1. Bằng cách tham gia vào cuộc thi và truy cập trang web này, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web này và không tham gia cuộc thi.

 

2. Mục tiêu của Cuộc thi

2.1. Cuộc thi trên trang web này được tổ chức nhằm thúc đẩy và tôn vinh tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và khuyến khích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác.

 

3. Điều kiện tham gia

3.1. Cuộc thi có thể áp dụng các quy định cụ thể về độ tuổi, quốc tịch và hạn chế tham gia. Bạn cần tuân theo tất cả các yêu cầu và hạn chế này, chi tiết tại Thể lệ cuộc thi.

 

4. Quyền sở hữu trí tuệ

4.1. Tất cả tác phẩm và tài liệu gửi tham gia cuộc thi trở thành tài sản của Ban tổ chức cuộc thi và có thể được sử dụng cho mục đích quảng bá và công bố theo quyết định của Ban tổ chức.

 

5. Bảo mật

5.1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Hãy đọc kỹ chính sách bảo mật để hiểu cách thông tin của bạn được thu thập, lưu trữ và sử dụng.

 

6. Giải thưởng và Kết quả

6.1. Giải thưởng và cách thức công bố kết quả cuộc thi sẽ được xác định và thông báo rõ ràng trong thông tin cuộc thi hoặc tên trang website chính thức của Cuộc thi.

 

7. Hủy bỏ và Sửa đổi

7.1. Chúng tôi có quyền sửa đổi thể lệ cuộc thi hoặc các điều khoản và điều kiện này để phù hợp với tình hình thực tế của cuộc thi.

 

8. Liên hệ

8.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về điều khoản và điều kiện này hoặc cuộc thi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau: [Địa chỉ liên hệ của bạn].

 

 

2,133,656

Thí sinh đăng ký

Đăng nhập

Hỗ trợ:

Tải app XE10