Hỗ trợ: 0967345456 -

Bảng xếp hạng số lượng đăng ký

STT Tỉnh/TP Số lượng
1 Phú Thọ 78861
2 Hà Nội 38579
3 Bắc Ninh 35137
4 Hải Phòng 27933
5 Yên Bái 19737
6 Tp.Hồ Chí Minh 17840
7 Hà Tĩnh 16359
8 Nghệ An 15390
9 Thái Nguyên 14240
10 Hưng Yên 13026
11 Tuyên Quang 11708
12 Quảng Ninh 11039
13 Kon Tum 10771
14 Khánh Hòa 8893
15 Trà Vinh 8141
16 Thái Bình 7632
17 Cao Bằng 7322
18 Đồng Tháp 6558
19 Thanh Hóa 5702
20 Lạng Sơn 5621
Hotline: 0967345456 -