Hỗ trợ: 0783.474.686 -

Bảng xếp hạng số lượng tham gia thi

STT Tỉnh/TP Số lượng
1 Nghệ An 61018
2 Phú Thọ 43490
3 Tp.Hồ Chí Minh 42672
4 Hà Nội 30276
5 Bắc Ninh 28230
6 Vĩnh Phúc 24488
7 Đà Nẵng 22000
8 Thái Nguyên 18889
9 Quảng Bình 18068
10 Nam Định 17845
11 Quảng Trị 16982
12 Bắc Giang 16824
13 Hưng Yên 15582
14 Hà Tĩnh 14426
15 Quảng Ninh 13226
16 Cần Thơ 11574
17 Bình Dương 8520
18 Thái Bình 8477
19 Thanh Hóa 7502
20 Gia Lai 7345
Hotline: 0783.474.686 -