Hỗ trợ: 0783.474.686 -

Bảng xếp hạng số lượng tham gia thi

STT Tỉnh/TP Số lượng
1 Tp.Hồ Chí Minh 164410
2 Hà Nội 138612
3 Nghệ An 117822
4 Phú Thọ 84213
5 Vĩnh Phúc 54639
6 Thái Nguyên 42201
7 Bắc Ninh 38339
8 Nam Định 34623
9 Bắc Giang 34116
10 Đà Nẵng 33794
11 Cần Thơ 32079
12 Quảng Bình 29018
13 Quảng Trị 27266
14 Quảng Ninh 24955
15 Hưng Yên 23734
16 Hà Tĩnh 23313
17 Bình Dương 21654
18 Quảng Nam 18788
19 Thái Bình 16807
20 Hải Phòng 16407
Hotline: 0783.474.686 -