Hỗ trợ: 0967345456 -

Bảng xếp hạng số lượng tham gia thi

STT Tỉnh/TP Số lượng
1 Hà Nội 131037
2 Phú Thọ 92643
3 Tp.Hồ Chí Minh 85528
4 Bắc Giang 43960
5 Thái Nguyên 41071
6 Nam Định 40798
7 Vĩnh Phúc 38289
8 Bắc Ninh 30650
9 Hải Phòng 28758
10 Nghệ An 24270
11 Quảng Trị 17499
12 Yên Bái 16130
13 Cần Thơ 15973
14 Hà Tĩnh 15428
15 Quảng Ninh 15007
16 Hưng Yên 14632
17 Bình Dương 14227
18 Tuyên Quang 13479
19 Kon Tum 13236
20 Đà Nẵng 10239
Hotline: 0967345456 -