Hỗ trợ: 0783.474.686 -

Bảng xếp hạng số lượng đăng ký

STT Tỉnh/TP Số lượng
1 Nghệ An 89897
2 Tp.Hồ Chí Minh 73048
3 Phú Thọ 67632
4 Bắc Ninh 43194
5 Hà Nội 42035
6 Vĩnh Phúc 41318
7 Thái Nguyên 29679
8 Nam Định 28073
9 Bắc Giang 27970
10 Đà Nẵng 27317
11 Quảng Bình 25102
12 Quảng Trị 22959
13 Hưng Yên 22426
14 Quảng Ninh 22290
15 Hà Tĩnh 19477
16 Cần Thơ 16891
17 Thái Bình 15114
18 Bình Dương 13369
19 Gia Lai 11534
20 Hải Phòng 11460
Hotline: 0783.474.686 -