Hỗ trợ: 0967345456 -

Bảng xếp hạng số lượng đăng ký

STT Tỉnh/TP Số lượng
1 Phú Thọ 78872
2 Hà Nội 38592
3 Bắc Ninh 35156
4 Hải Phòng 27944
5 Yên Bái 19738
6 Tp.Hồ Chí Minh 17895
7 Hà Tĩnh 16359
8 Nghệ An 15392
9 Thái Nguyên 14244
10 Hưng Yên 13027
11 Tuyên Quang 11713
12 Quảng Ninh 11041
13 Kon Tum 10778
14 Khánh Hòa 8897
15 Trà Vinh 8144
16 Thái Bình 7632
17 Cao Bằng 7322
18 Đồng Tháp 6558
19 Thanh Hóa 5704
20 Lạng Sơn 5624
Hotline: 0967345456 -