Hỗ trợ: 0783.474.686 -

Bảng xếp hạng số lượng đăng ký

STT Tỉnh/TP Số lượng
1 Tp.Hồ Chí Minh 215619
2 Hà Nội 182627
3 Nghệ An 162652
4 Phú Thọ 120371
5 Vĩnh Phúc 77285
6 Thái Nguyên 59133
7 Bắc Ninh 54698
8 Nam Định 52533
9 Bắc Giang 51941
10 Cần Thơ 42930
11 Đà Nẵng 39317
12 Quảng Bình 39153
13 Quảng Ninh 38047
14 Quảng Trị 34737
15 Hưng Yên 32413
16 Bình Dương 31194
17 Hà Tĩnh 30448
18 Thái Bình 29313
19 Quảng Nam 27212
20 Hải Phòng 24019
Hotline: 0783.474.686 -