Hỗ trợ:

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI NĂM 2023

Bảng A:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y1X9unDfg46jAMsNKITbabi0KJ8Yq7jn

Bảng B:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AKrLcHnSB11t0pjYCnOxteHIcu29OOZ3

Bảng C:

1. Khối Đại học, Cao đẳng:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12cP_wDokOZVJQY-S8HUQKoGc_z3WrEQb

2. Khối Trường PT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/148WBZ5tEJQcJz7eoT7jC8pPR835WUlNJ

3. Khối Tỉnh/ thành phố:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r_1HLqFnCKkRrtoboMBx-64kYV8TWZSG

Chúc các thí sinh thi thật tốt tại vòng BÁN KẾT
Thời gian diễn ra thi vòng BÁN KẾT: từ 9h00 đến 9h30 ngày 12/11/2023

2,133,656

Thí sinh đăng ký

Đăng nhập

Hỗ trợ:

Tải app XE10