Hỗ trợ: 0961.566.604 - 0961.632.221

Timeline cuộc thi

 • Vòng loại đợt 1
  Từ 05/06/2019
  Đến 31/07/2019
 • Vòng loại đợt 2
  Từ 05/08/2019
  Đến 15/09/2019
 • Vòng loại đợt 3
  Từ 23/09/2019
  Đến 06/10/2019
 • Vòng bán kết
  Từ 19/10/2019
  Đến 24/10/2019
 • Vòng Chung kết
  Từ 01/11/2019
  Đến 01/11/2019

Đơn vị tài trợ

Hotline: 0961.566.604 - 0961.632.221