Hỗ trợ: 0783.474.686 -

Timeline cuộc thi

 • Vòng loại Tuần 1
  Từ 10/09/2021
  Đến 19/09/2021
 • Vòng loại Tuần 2
  Từ 27/09/2021
  Đến 03/10/2021
 • Vòng loại Tuần 3
  Từ 11/10/2021
  Đến 17/10/2021
 • Vòng loại Tuần 4
  Từ 25/10/2021
  Đến 31/10/2021
 • Vòng Bán kết
  Từ 08/11/2021
  Đến 08/11/2021
 • Vòng Chung kết
  Từ 28/11/2021
  Đến 28/11/2021

TOP THÍ SINH ĐĂNG KÝ

Tỉnh/ TP
 • 1
  92544 thí sinh
  Nghệ An
 • 2
  83298 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 3
  69149 thí sinh
  Phú Thọ
Trường
 • 1
  7749 thí sinh
  Trường Đại học Tài chính - Marketing
 • 2
  5783 thí sinh
  Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
 • 3
  5385 thí sinh
  Trường Đại học Thương mại
Xem thêm

TOP THÍ SINH ĐÃ THI

Tỉnh/ TP
 • 1
  61449 thí sinh
  Nghệ An
 • 2
  44258 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 3
  43795 thí sinh
  Phú Thọ
Trường
 • 1
  5205 thí sinh
  Trường Đại học Tài chính - Marketing
 • 2
  5030 thí sinh
  Trường Đại học Thương mại
 • 3
  4645 thí sinh
  Trường Đại học DL Duy Tân
Xem thêm
1024216

Thí sinh đăng ký

TOP THÍ SINH DẪN ĐẦU

1

Ứng thảo nguyên

Bảng B

300 - 0:36.496

2

vũ thái quang

Bảng C

300 - 0:36.920

3

vũ thái quang

Bảng C

300 - 0:37.222

Hotline: 0783.474.686 -