Hỗ trợ: 0783.474.686 -

Timeline cuộc thi

 • Vòng loại Tuần 1
  Từ 10/09/2021
  Đến 19/09/2021
 • Vòng loại Tuần 2
  Từ 27/09/2021
  Đến 03/10/2021
 • Vòng loại Tuần 3
  Từ 11/10/2021
  Đến 17/10/2021
 • Vòng loại Tuần 4
  Từ 25/10/2021
  Đến 31/10/2021
 • Vòng Bán kết
  Từ 08/11/2021
  Đến 08/11/2021
 • Vòng Chung kết
  Từ 28/11/2021
  Đến 28/11/2021

TOP THÍ SINH ĐĂNG KÝ

Tỉnh/ TP
 • 1
  89897 thí sinh
  Nghệ An
 • 2
  73044 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 3
  67631 thí sinh
  Phú Thọ
Trường
 • 1
  7734 thí sinh
  Trường Đại học Tài chính - Marketing
 • 2
  5366 thí sinh
  Trường Đại học Thương mại
 • 3
  5213 thí sinh
  Trường Đại học DL Duy Tân
Xem thêm

TOP THÍ SINH ĐÃ THI

Tỉnh/ TP
 • 1
  61009 thí sinh
  Nghệ An
 • 2
  43482 thí sinh
  Phú Thọ
 • 3
  42636 thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
Trường
 • 1
  5172 thí sinh
  Trường Đại học Tài chính - Marketing
 • 2
  5015 thí sinh
  Trường Đại học Thương mại
 • 3
  4635 thí sinh
  Trường Đại học DL Duy Tân
Xem thêm
975236

Thí sinh đăng ký

TOP THÍ SINH DẪN ĐẦU

1

Ứng thảo nguyên

Bảng B

300 - 0:36.496

2

vũ thái quang

Bảng C

300 - 0:36.920

3

vũ thái quang

Bảng C

300 - 0:37.222

Hotline: 0783.474.686 -